Gurudwara Shri Gurusar Sahib, Pato Hira Singh GURUDWARA SHRI GURUSAR SAHIB is situated in the village Pato Hira Singh Village Distt Moga. SHRI GURU HARGOBIND SAHIB JI visited